Zobrazit i proběhlé kurzyPřihlásit se do jednotlivých kurzů je možné až po přihlášení svým e-mailem.

Na každý seminář se lze přihlásit nejpozději dva dny před termínem jeho konání.
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Alenu Blažkovou.

Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na středních školách
Místo konání:
MFF UK, Praha, Sokolovská 83, Praha 8; 4. patro, seminární místnost Katedry didaktiky matematiky
Doba konání:
Pondělí 4. 11. pondělí, 14:00-15:30
Lektoři:
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

O tajných zprávách, šifrách a prvočíslech.


Na jednoduchých šifrách si ukážeme princip běžných šifer, postupně se však dopracujeme až k moderním metodám šifrování, konkrétně bude řeč o tzv. RSA algoritmu. Při tomto způsobu šifrování lze trochu překvapivě sdělit i informaci o tom, jak byla daná zpráva zašifrována a přesto je téměř nemožné ji dekódovat. Ukážeme si matematický princip, na kterém je RSA algoritmus postaven, a dojdeme až k výroku "za vším hledej prvočísla".

Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na středních školách
Místo konání:
MFF UK, Praha, Sokolovská 83, Praha 8; 4. patro, seminární místnost Katedry didaktiky matematiky
Doba konání:
Pondělí 4. 11. pondělí, 15:45-17:15
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Komplexní čísla: trojúhelník, π a další zajímavosti


V semináři se zaměříme na různé zajímavosti ze světa komplexních čísel, soustředit se přitom budeme na témata, která s komplexními čísly na první pohled nesouvisí, například: jak překonat rekord ve výpočtu cifer čísla π, jak snadno dokázat některé věty o trojúhelnících či vypočítat jejich obsah.

Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na středních školách
Místo konání:
MFF UK, Praha, Sokolovská 83, Praha 8; 4. patro, seminární místnost Katedry didaktiky matematiky
Doba konání:
Pondělí 11. 11. pondělí, 14:00 – 15:30
Lektoři:
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.

Jak převézt lidožrouta a jiné užitečné dovednosti


Zmíníme se o několika zdánlivě nesouvisejících tématech, kromě problému uvedeného v názvu namátkou jmenujme ještě například návod ke správnému snídání, problém hrstky inženýrů, problém žárlivého manžela nebo problém distribuce vína. Zjistíme, jak správně ušít fotbalový míč, co má společného velké vápno s molekulou uhlíku a také proč se někam nelze dostat taxíkem. Podrobně probereme společné matematické matematické pozadí všech výše uvedených otázek.

Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na středních školách
Místo konání:
MFF UK, Praha, Sokolovská 83, Praha 8; 4. patro, seminární místnost Katedry didaktiky matematiky
Doba konání:
Pondělí 11. 11. pondělí, 15:00 – 17:15
Lektoři:
Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.

Matematika a kulečník


Úlohám o kulečníku a pohybu kulečníkových koulí se v minulosti věnovala řada známých matematiků a fyziků (Alhazen, Huygens, Fagnano, Steinhaus a další). I v současnosti se jedná o živé téma, které je studováno v rámci teorie dynamických systémů. V přednášce se zaměříme na některé historické i novější elementární úlohy související s kulečníkem na obdélníkových i jiných stolech.

Minikonference - rozvíjení matematických talentů na středních školách
Místo konání:
MFF UK, Praha, Sokolovská 83, Praha 8; posluchárna K6 - přízemí
Doba konání:
3.12.2019, 14:00-17:00
Lektoři:
RNDr. Dag Hrubý; doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Program:

14:00 zahájení

14:10 – 15:00 přednáška RNDr. Dag Hrubý

Název a anotace přednášky: Maxima a minima
V úvodu budou krátce komentovány současné tendence ve vzdělávání a uvedeny některé úlohy z letošních maturit v Bavorsku. Dále budou řešeny úlohy na extrémy funkcí bez použití derivací. Bude uveden postup podle P. Fermata z roku 1638 (užití tzv. dočasné rovnosti) a tzv. metoda diskriminantu. V závěru budou zmíněny některé aspekty práce s talentovanými žáky v matematice.

15:00 – 15:50 přednáška doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Název a anotace přednášky: Geometrické zajímavosti teoretické i aplikované.
V přednášce se pokusíme propojit několik zdánlivě vzdálených témat. Začneme Pythagorovou větou a pythagorejskými číselnými trojicemi. Ukážeme souvislost této problematiky s komplexními čísly a s tím, jak se parametrizují a zobrazují křivky v moderních geometrických aplikacích. Na závěr se budem zabývat rotacemi v rovině i v prostoru, vysvětlíme proč jsou tak užitečné kvaterniony a proč někdy selhává gyroskop.

16:00 – 17:00 diskuze

Přihláška: do 28. 11. 2019