Zobrazit i proběhlé kurzyVážené kolegyně, vážení kolegové,

semináře v projektu OP VVV "Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách" probíhající na MFF UK jsou až do odvolání zrušeny. Předpokládáme, že zrušené semináře se uskuteční později v náhradních termínech. O těchto termínech vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.
Jarmila Robová, hlavní řešitelka projektu


Přihlásit se do jednotlivých kurzů je možné až po přihlášení svým e-mailem.

Na každý seminář se lze přihlásit nejpozději dva dny před termínem jeho konání.
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Alenu Blažkovou.

Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách
Místo konání:
Praha 8 - Karlín, seminární místnost, 4. patro
Doba konání:
Pondělí 6. 4. 2020; 14:50-16:50
Lektoři:
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Kvadratura kruhu trochu jinak
V přednášce se nejprve dotkneme klasického problému kvadratury kruhu i Banachova-Tarského paradoxu. Hlavní pozornost bude ale věnována otázce Alfreda Tarského, zda je možné rozdělit kruh v rovině na konečně mnoho částí a z nich pomocí posunutí a otočení složit čtverec. Ukážeme některé dílčí odpovědi a na neformální úrovni se seznámíme s řešením M. Laczkoviche i novými výsledky.

Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách
Místo konání:
Praha 8 - Karlín, seminární místnost, 4. patro
Doba konání:
Čtvrtek 16. 4. 2020; 14:00-16:00
Lektoři:
doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Třetí várka úloh z rekreační matematiky
Volné pokračování seminářů z prosince 2018 a března 2019. Opět se zaměříme se na problémy z rekreační matematiky, které sice nejsou bezprostředně užitečné v praxi, mají však atraktivní zadání a jejich řešení jsou často důvtipná nebo překvapivá. Úlohy tohoto druhu mohou zaujmout studenty a posloužit jako motivace k dalšímu studiu matematiky.

Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách
Místo konání:
Praha 8 - Karlín, seminární místnost, 4. patro
Doba konání:
Pondělí 27. 4. 2020; 14:50-16:50
Lektoři:
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Rekurentní posloupnosti, zejména ta Fibonacciho.
Fibonacciho posloupnost má nejen souvislost s některými přírodními jevy jako je růst rostlin, množení králíků, ulity hlemýžďů aj., vykazuje také mnoho zajímavých "čistě matematických" vlastností. Ukážeme si, jak rychle sčítat její členy, druhé mocniny těchto členu, odhalíme její souvislost s Pascalovým trojúhelníkem i s takzvaným zlatým řezem. V souvislosti s touto posloupností si ukážeme jak odvodit explicitní vzorec pro každou lineární rekurentně zadanou posloupnost s konstantními koeficienty.

Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách
Místo konání:
Praha 8 - Karlín, posluchárna K10A, přízemí
Doba konání:
Čtvrtek 7. 5. 2020; 14:00-16:00
Lektoři:
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Čtyřúhelníky pod drobnohledem
Za podpory programu GeoGebra představíme možnosti zkoumání vlastností čtyřúhelníků v prostředí dynamické geometrie. Postupně zformulujeme hypotézy o úhlopříčkách různých typů čtyřúhelníků i jejich obsazích, dále se zaměříme na tětivové i tečnové čtyřúhelníky. Ukážeme si, že v prostředí GeoGebry mohou studenti dospět i k dalšímu tvrzení, které je známé jako Varignonova věta. Získaná tvrzení zdůvodníme pomocí poznatků ze středoškolské matematiky.