Realizační tým

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.

Administrativní tým

RNDr. Helena Nyklová
Mgr. Alena Blažková
Mgr. Milan Klouček
RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Dagmar Žerdíková